ads incasso - paraplu

ADS Incasso Almelo

 

Let op!! Nieuw telefoonnummer: 085-7470419

Betrouwbaar, Professioneel & Doeltreffend.

Uw voordelen:

  • Commercieel verantwoord debiteurenbeheer

  • Professionele, duidelijke en gepaste uitstraling naar uw klanten

  • Verbetering van uw liquiditeitspositie

  • Kortere gemiddelde betalingstermijn

  • Laag, beheersbaar achterstandspercentage

ADS Incasso is een professioneel incassobedrijf dat effectief zorg kan dragen voor inning van uw onbetaalde facturen, zonder de relatie met uw klant te verstoren.

ADS Incasso helpt ondernemers en particulieren bij het verkrijgen van geld bij wanbetalers en veroordeelden.

Uw bedrijf kan niet zonder geld. U hebt het nodig om uw vak uit te oefenen. Om uw eigen rekeningen te betalen. Om uw mensen te betalen. Om te kunnen groeien en als iemand u geld schuldig is maar niet betaalt, is dat op zijn minst gewoonweg vervelend. Gebeurt het te vaak dan kan het zelfs nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf. Dan is het inmiddels irritant. Laat het daarom niet zo ver komen.

Het slagingspercentage is hoog. Wij helpen u graag.

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinnering en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven.

Als ADS Incasso zijn wij er om u te helpen uw geld te innen. Met respect voor de relatie zullen wij doortastend en snel uw klant benaderen om tot een oplossing te komen. Natuurlijk zullen wij u ook helpen om minder vaak lastig inbare vorderingen te krijgen. Als u de tekst uit de aanmaning zelf wilt gebruiken in uw programma dan is dat ook te doen. Wij bespreken het graag telefonisch met u.

Wij vinden dat als u een vordering heeft, die vordering gewoon netjes moet worden betaald. Het is ten slotte uw geld.

ADS Incasso Helpt!

Voor verdere informatie kunt u ons bellen:

ADS Incasso
De Valk 10
7609 LS Almelo
T: 085-7470419